Brammy – Letter to Em Challenge

Follow the instructions in the image carefully to participate successfully in the challenge .

Mind you the tag @dgreat_brammy on IG for him to notice your videos , Incase you need aid on the lyrics ,kindly scroll below ;

viper
status me lele Iran mi gangan Lema wo gbeyin
besin yin binu forisole emi Gan ma gun gbeyin
be gbo kuta siwaju sona mi kemo gbeyin
teba ni mio ni losiwaju emi Gan ma seyin leyin

ma bayin fa maje kemo Pe Diss is just a new dawn
isewo moko lowo yin teni kin sanwo freedom
awon toye kin doluKoni fun kan wa GBA wisdom
na fewa wama joba lemi Lori tori pon wan big form

aiku pelaje laisi meji kole sisegun
osika tofebawa jeun koto sera efun legun
enito Toni kama joko ohun lama sun dey gun
timio ba soro GBA won Lori bawoo mose fe segun

se brammy wa kere among the artist ke wawi fun mi
mowa si show lati wa perform ELo Gan leri fun mi
e sora yin di baby mama omo wogan Lebi fun mi
owo die die laranfe undertaker wo le play fun mi

KO need kin Peyin joko koto di Pe moma soromi
mokuti ba flow wizard sotele nise lokoromi
teba rimi leman feyin but leyin leman soro mi
KO need ke Lago fun mi cause ekuti bosi koro

dear uni osun tori tiyin moko letter yi
Ebami fun sug KO Jawon gangan naja letter yi
awon artist na para po so fun mi kin KO letter yi
cause ote ti poju anilosiwaju lanfowo fayi

shemo Pe tiobasi particle kodele si atom
bawo mase sanwo gboloso timio Deni gason
abi tana ma fun LAi phone tani pon prefers Samsung
bawo lesey ma pemi si show timio de ni perform

emio male sanwo abetele fun mc kan lati hype me
mio ma dele Bose sori fun enibody kan le like me
am fighting for our freedom enito bawu KO side mi
you take it personal be lowo label Ema sign mi

akoko DA oro komale dabi eni tada egbeyin
lawyer tokoko dajo ni sho MO bo hun loma dagbeyin
ewulo niwaju ESE fi Sole etun daleyin
awa ta tun gbiyanju letun mada letun be leyin

akuku lentertainment body nise Loti die down
ote losodi lizard DAkun Dele lofi lay down
abetele je body pa gbogbo homons lo shut down
awon tani kan soro funwa di pandemic lock down

mio bawon sote anybody reason ti mofi stand alone
awon engineer tio rile won KO sawon lefe build my own
won foMO ti won sikoru won fewa bami beat my own
kosaye fun caretaker nibi bai kemo this is my house

awa to ye kasowo po awa na Latun bara je
awon tio ye kan ni customer awon na Latun baraja
akuku beef anybody awon gan natun bawaja
color isoro won ni kan sofun mi arun ton bawon ja

tabani kadale katun tunsa gbogbowa MO worth wa
taba ni kagbe ni percentage gbogbowa MO cut wa
taba deni kamo berawa gbogbo wa MO fault wa
tabani kamase lolori gbogbowa MO Boss wa

we’ve come Along way koye kojesin lama dowo ru
awon tani kan ma sebe gangan awon Gan Natun dana Ru
awon tani kan peranwa awon Gan na tun dagboru
awon tani kan sasoju gbobo won nati dojuru

Amo eni tan ma koko sign
Amo eni Toma koko blow
Amo enitan koko MTN(empty en)
amo eni toma koko glow
oto leni toun jafunwa oto leni tan Run nigo
eje ka fote sile purple color no be indigo

mio kuku daruko enitotaba ni KO satunse
ejoba lewa Lori besen daluru Gan LAN tunse
basetunse Kotun tewon lorun to gbogbo basentunse
eje lowaworoko fisada teba rinkan tefise